TASK FORCE bericht….en hoe nu verder?


De Task Force heeft op de ledenvergadering van 13 maart op zich genomen om het bestuur te helpen met het invullen van de openstaande kaderfuncties in het bestuur (voorzitter, secretaris), en in enkele commissies.

We hebben samen met het bestuur gekeken naar de huidige opzet van het bestuur en de commissies. We hebben samen de conclusie getrokken dat er behoefte is aan een aangepaste structuur en duidelijke verantwoordelijkheden/rolverdeling, zodat het tijdsbeslag van de kaderleden wordt verminderd.

Op 28 mei wordt vanaf 19.30 uur een informatieavond gehouden voor potentiële nieuwe kaderleden. Daar zal  het bestuur de structuur presenteren, en met de potentiële nieuwe kaderleden hierover in gesprek gaan. Aan de aanwezigen zal worden gevraagd of zij bereid zijn een kaderfunctie op zich te nemen.

Als je wilt overwegen een kaderfunctie op je te nemen, en samen met het bestuur te gaan bouwen aan onze mooie tennisvereniging, dan ben je hiervoor van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

De Task Force

Ellen Kuiper

Hans Lubbers

Bob van Wijngaarden

Wim G. Bakker

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *